Aanvrager

  Voornamen

  Achternaam

  Adres

  Woonplaats

  Postcode

  Telefoon privé

  Telefoon mobiel

  E-mail adres

  Partner (indien van toepassing)

  Voornamen

  Achternaam

  Adres

  Woonplaats

  Postcode

  Telefoon privé

  Telefoon mobiel

  E-mail adres

  Burgerlijke staat

  Alleen of samenwonend

  Huidige woning

  Wij verzoeken je hieronder de woningen van jouw keuze op volgorde van voorkeur op te geven:

  1e voorkeur bouwnummer

  2e voorkeur bouwnummer

  3e voorkeur bouwnummer

  4e voorkeur bouwnummer

  • Toewijzing van de woningen vindt plaats op basis van de door jou opgegeven bouwnummer(s). Indien meerdere kandidaten een voorkeur voor dezelfde bouwnummers hebben opgegeven, zal toewijzing plaatsvinden op basis van de door jou op de achterzijde van dit formulier ingevulde informatie. Wij gaan ervan uit dat je voor de niet door jou ingevulde bouwnummers geen belangstelling hebt.

  • Indien een bouwnummer voor je is gereserveerd, wordt je hiervan telefonisch op de hoogte gesteld en uitgenodigd voor een informatief gesprek met één van de makelaars. Ben je niet in de gelegenheid om bij toewijzing binnen 1 week op afspraak te komen, dan zal de reservering komen te vervallen.

  • Indien er geen bouwnummer voor je kan worden gereserveerd, wordt je automatisch op de reservelijst geplaatst en wordt je hiervan per mail op de hoogte gesteld. Indien een woning is vrijgekomen geldt wederom bovenstaande procedure.

  Gelieve onderstaand aan te geven welke zaken voor jou van toepassing zijn;

  Je bent in het bezit van een eigen koopwoning

  Ik wil graag een afspraak voor een vrijblijvende waardebepaling.

  Je wenst bij aankoop een voorbehoud van financiering op te nemen m.b.t. het aanvragen van een (aanvullende) hypotheek dan wel een overbruggingslening.

  Zo ja, voor welk bedrag wens je een financieringsvoorbehoud op te nemen?

  Hiervoor heb ik reeds een oriënterend hypotheekgesprek gehad.

  Eventuele overige informatie die belangrijk is om te vermelden:

  Dit formulier is geheel vrijblijvend. Er zijn aan dit formulier geen rechten te ontlenen. Het invullen en ondertekenen van dit formulier verplicht ondergetekende(n) niet tot koop of verkoop. Het formulier is geheel naar waarheid ingevuld.